сучасна Javascript розробка

Шукаємо цікаві завдання з повноцінним використанням
можливостей HTML5 і Javascript.

 • Розробка інтерактивних веб додатків з швидкими, динамічними інтерфейсами
 • Створення javascript плагінів і браузерних додатків
Професійний код
 • добре структурований
 • містить коментарі
 • легко масштабується
 • об'єктно-орієнтований підхід (ООП)
 • відповідає правилам JSLint
Використання
архітектурних шаблонів
 • Module Pattern (object literals, revealing module, singleton)
 • Constructor Pattern
 • Prototype Pattern
 • Observer Pattern
 • Subscribe Pattern
Досвід роботи з HTML5 api
і noSQL БД
 • Audio, Video, Web audio, Fullscreen
 • History, Web notification, Canvas, Files
 • Storage (local storage, session storage, IndexedDB)
 • JSON, Base64, Fetch, Promise, Mutation Observer, Page visibility, Runtime script error reporting
 • URL Api, matchMedia
 • MongoDBS
Досвід роботи
в Javascript бібліотеками
і фреймворками
 • jQuery, Kinetic.js, Require.js
 • Greensock, Raphael, ThreeJs
 • AngularJs, Mustache, CommonJS/AMD
Досвід роботи з api
сторонніх сервісів
 • Google Analytics, Maps, Places, Geocoding
 • Youtube, Facebook, VK
 • Yandex Webmaster, Maps
 • GitLab
Сучасне
оточення розробки
 • Jade, NodeJs, npm, bower, Gulp, Git
Гарантії

Дотримання термінів

 • складення чіткого технічного завдання та визначення етапів роботи
 • жорсткий контроль дотримання термінів
 • демонстрація проміжних результатів по ходу робіт

Підтримка

 • 30 днів на внесення безкоштовних виправлень після здачі роботи
 • 30 днів на безкоштовні консультації по коду
 • легка доступність до менеджерів (телефон, email, skype)
 • можливість довгострокової підтримки проекту